Fjordmail Technologies: Privacy Statement (Estonian)

Privaatsusteatis

Pange tähele, et ettevõte Fjordmail Technologies AS on nüüdseks muutnud nime Inbox.com AS-iks. Nimemuutus ei mõjuta meie kliente ega Online.ee meiliteenust kuidagi.

Fjordmail Technologies AS veebilehed pakuvad e-maili teenuseid ja muud seotud teenuseid, kollektiivselt kui „Teenus“.

Teenust omab täielikult Fjordmail Technologies AS („Ettevõte“, „meie“ või „meid“). Ettevõte on registreeritud ja asub Norras, ettevõtte registrikoodiga 920 243 347.

Privaatsusteatis on algselt kirjutatud inglise keeles; ning see on tõlgitud teie mugavuse huvides teistesse keeltesse. Ebakõlade korral originaalversiooni ning tõlgitud versiooni vahel on ülimuslikkus algsel (inglise) versioonil: https://www.fjordmail.no/fjordmail-technologies-privacy-statement/

1. Üldine

Me oleme vastutavad teie isikuandmete kaitse eest ning võtame seda vastutust väga tõsiselt.

See Privaatsusteatis selgitab, milliseid isikuandmeid kogume; miks me teie kohta andmeid kogume; kuidas neid andmeid kasutame; ning kuidas andmeid hoiustame.

Seda Privaatsusteatist aktsepteerides nõustute oma isikuandmete töötlemisega nagu selles Privaatsusteatises kirjeldatud.

Isikuandmete töötlemine leiab aset vastavalt Andmekaitse Üldmäärusele (GDPR) ja riigispetsiifilistele Ettevõttele rakenduvatele andmekaitseseadustele.

Andmetöötleja on:

Fjordmail International AS
C/o Fjordmail Technologies AS
Henrik Ibsensgate 42
0255 Oslo
Norway
hello@fjordmail.no

2. Kogutud isikuandmed

Kõrgeima kvaliteediga teenuste pakkumiseks peame koguma erinevat tüüpi infot, kaasa arvatud teie isikuandmed. All on ülevaade sellest, kuidas tavaliselt andmeid kogume ning mis teabega tavaliselt tegu on. Me ei kogu teie kohta tundlikku infot.

a) Otse teilt saadud info

Meil konto luues või meiega ühendust võttes annate meile mõningat infot, mille salvestame, näiteks nimi, e-maili aadress, mobiilinuber ja maksetega seotud info.

b) Teenuse kaudu saadud info

Kui Teenust kasutate võime koguda teatud infot nagu teie seadme info (nt mobiil/arvuti tootja, operatsioonisüsteem ja veebilehitseja) ning teie ühenduse kohta (näiteks teie IP-aadressi).

Meie e-maili teenus logib kõik e-mailid, mis serverisse tulevad ja sellest lahkuvad jne., samuti info liikluse kohta (näiteks IP-aadress ja e-maili saatja või sisse logiva inimese e-maili aadress). Logimist tehakse, et ennetada Teenuse kuritarvitamist ning et teid probleemide korral aidata (näiteks IP-aaderssi musta nimekirja sattumine). Logi hoitakse meie serverites maksimaalselt 12 kuud.

Seda e-maili teenust kasutades valite, milliseid andmeid teie poolt hoiustame (näiteks saadud e-mailid, saadetud e-mailid ja kontaktid).

3. Küpsiste kasutamine ja kohalik talletatav sisu

Kui kasutate Teenust või külastate meie veebilehte, siis võidakse teie seadmes hoiustada küpsiseid või muud andmeid, mida hiljem lugeda saame. Küpsis on tekstifail, mis paigutatakse teie veebilehitseja sisemällu.

Kasutame vaid neid küpsiseid, mida määratletakse rangelt vajalikuna. See tähendab, et Teenuse õigeks toimimiseks (nt veebimeilile sisselogituks jäämine), on vaja küpsist.

Teil on võimalus ennetada selliste küpsiste paigutamist oma veebilehitsejas. Enamik tänapäevaseid veebilehitsejaid on seadistatud küpsiseid automaatselt aktsepteerima, kuid saate seda sätetes ise muuta. Küpsiste keelamise puudus veebilehitsejas on see, et Teenus ei toimi optimaalselt.

4. Andmetöötluse eesmärk

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

a) Teenuse pakkumiseks

Kasutame isikuandmeid, et veenduda teie ligipääsu olemasolus Teenusele. Näiteks võime vajada teie kontaktandmeid, et aidata teil e-maili konto parooli muuta.

Kui võtate ühendust meie klienditoega, võime vajada infot, kes olete, et teid aidata.

Veel enam, võime vajada teie kontaktinfot, et teiega teie e-maili kontot puudutava olulise infoga ühendust võtta.

b) To prevent misuse of the Service

Kasutame isikuandmeid, et ennetada Teenuse kuritarvitamist. Kuritarvitamine võib olla katse logida teise isiku e-maili kontole, pettuse üritamine, „spämmimine“, kihutuskõne, ahistamine ja muud seaduse või meie Kasutustingimustega keelatud tegevused.

c) Seadusega vastavuses olemiseks

Me peame hoiustama teatud isikuandmeid nagu teie ostude ajalugu, et seadusega vastavuses olla (täpsemalt Norra raamatupidamisakt ja tarbija ostuakt).

Kuigi meie andmetöötlusele rakenduv seaduslik alus on tavaliselt lepingu sõlmimise nõua, võivad kohalduda ka teised seaduslikud alused. Sellisel juhul võtke meiega julgelt ühendust ning aitame rõõmuga selgitada välja seaduslikud alused, mis kohalduvad mistahes spetsiaalsete andmete töötluseks.

5. Info jagamine

Me ei müü teie isikuandmeid ega kasuta teie postkastis olevaid andmeid ärilistel eesmärkidel.

Me jagame teie isikuandmeid teiste ettevõtetega, kes meie poolt teenuseid osutavad ning oleme vahel sunnitud jagama infot avalike võimudega:

a) Kui teised meie nimel teenuseid osutavad

Suures osas teostavad IT-arendust, IT-toiminguid, andmete hoiustamist ja kliendituge kolmandad osapooled.

Ligipääsu ja isikuandmete kasutuse kontrollimiseks selliste kolmandate osapoolte poolt oleme meie poolt andmeid töötlevate ettevõtetega sõlminud eraldi andmetöötluslepingud. Need kolmandad osapooled ei tohi kasutada mistahes isikuandmeid muudel eesmärkidel kui kokkulepitud teenuste osutamiseks meie poolt.

Kaardimaksete teostamiseks jagatakse teie kaardiandmeid meie makseteenuste pakkujaga Stripe. See hõlmab isikuandmete edastamist kolmandasse riiki (SA). Meie leping Stripe’iga määrab kindlaks asjakohase meetodi selliseks edastuseks, et andmeid töödeldakse ainult vastavalt Andmekaitse Üldmäärusele (GDPR) ning maksete teostamise eesmärgil.

b) Õigusorganite nõudmisel

Kui kahtlustatakse seadusrikkumist, võib mistahes hoiustatud isikliku info või muu info anda õigusorganitele.

Tavaliselt ei jaga me sellist infot ilma esitatud kehtiva kohtuorderita, mis täpsustab, milliseid andmeid peame õigusorganitega jagama.

Klientide ostuajalugu puudutavaid andmeid võib jagada õigusorganitega, et tagada kehtivate seaduste ja regulatsioonide täitmine.

6. Andmete hoiustamine

a) Kuidas andmeid hoiustatakse

Teie andmete turvalisus on meie jaoks oluline. Kõik isikuandmed hoitakse turvaliselt ning need on kaitstud volitamata ligipääsu eest.

Me kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata ligipääsu, kogumise, kasutuse, avaldamise, modifitseerimise või äraviskamise eest asjakohaseid turvameetmeid.

E-maili andmed ja kontoandmed (nagu nimi, e-maili aadressid ja mobiilinumber) hoiustatakse Euroopa Majanduspiirkonna serverites läbi meie kolmanda osapoolte pakkujate.

Kui e-mail saadetakse meie tugitiimile, siis hoiustatakse toepiletit meie piletisüsteemis Zendesk (USA).

Makseinfot hoiustatakse Stripe’is (USA) ja NETS-is (EL).

b) Andmete säilitamise poliitika

Te võite oma e-maili konto kustutada, minnes veebimeilis „Minu konto“.

Aktiivse tellimuse puudumine või ebaedukas uuendamine viib samuti konto ja andmete kustutamiseni.

Palun vaadake olulise info saamiseks meie andmete hoiustamispoliitika kohta meie Teenusetingimusi.

7. Teie privaatsust puudutavad õigused

Te võite kasutada teotud andmeid puudutavaid õiguseid. Täpsemalt on teil õigus:

  • Võtta oma nõusolek isikuandmete töötluseks tagasi mistahes ajal
  • Olla vastu oma andmete töötlemisele
  • Pääseda ligi oma andmetele ning saada teatud töötlusaspektide kohta infot
  • Kinnitada oma andmed ning nõuda nende parandamist
  • Piirata oma andmete töötlust
  • Lasta oma isikuandmed kustutada
  • Saada oma andmetest koopia struktureeritud, sagedasti kasutataval ning masinloetavas vormis ning kui see on tehniliselt teostatav, lasta need saata teisele andmetöötlejale
  • Esitada kaebus ja tuua nõue kompetentsele andmekaitseorganile

Palun pange tähele, et mõnede nende õiguste kasutamine võib vajada teie e-maili konto püsivat kustutamist.

8. Muu

Me jätame endale õiguse teha selles Privaatsusteatises muudatusi mistahes ajal ilma sellest eelnevalt teavitamata. On rangelt soovitatav seda lehte regulaarselt vaadata, kaasa arvatud selle lehe allosas toodud viimast andmete uuendamise kuupäeva.

Suurte või kapitaalsete muutuste korral saadame tavaliselt Teenuses teie e-maili aadressile teavituse.

Palun vaadake ka Teenusetingimustest lisainfot Teenusele rakenduvate tingimuste kohta.

9. Kontakt

Iga meie e-maili brändi kontaktinfo on lihtsasti kättesaadav läbi e-maili brändi veebilehe.

Seda Privaatsusteatist puudutavad päringud saab saata ka selle Privaatsusteatise jaotises 1 toodud kontaktandmetel.

Kehtib alates: 8. august 2023