Fjordmail Technologies: Terms of Service (Estonian)

Teenusetingimused

Fjordmail Technologies AS-le kuuluvad veebisaidid pakuvad e-posti teenuseid ja muid seotud teenuseid, mida ühiselt nimetatakse “Teenuseks”.

Teenus kuulub tervikuna Fjordmail Technologies AS-le (“ettevõte”, “meie” või “meid”). Ettevõte on registreeritud ja asub Norras, organisatsiooni number 920 243 347.

Teenust kasutades nõustute järgmiste tingimustega (“Leping” või “Teenusetingimused”).

1. Üldine

Leping kirjutati algselt inglise keeles; ning on tõlgitud teie mugavuse huvides erinevatesse keeltesse. Kui originaali ja tõlgitud teksti vahel on erisusi, siis rakendub originaal (inglise) versioon: https://www.fjordmail.no/fjordmail-technologies-terms-of-service/

2. Muudatused Teenusetingimustes

Neid Teenusetingimusi võib muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Ettevõte üritab hoida kõik komponendid, millel Teenus põhineb, ajakohasena, et suurendada teenuse kvaliteeti ja turvalisust. Aga, me ei garanteeri, et kõik sellised komponendid on alati ajakohased.

Seda Lepingut võidakse aeg-ajalt muuta. Teenuse kasutamist jätkates nõustute Lepingu uusima versiooniga ning soovitame seega regulaarselt uuendusi kontrollida. Selle Lepingu muudatustest, mida peame kriitiliseks, teavitame Teenuse kaudu e-maili teel.

3. Registreerumine ja Teenuse kasutamine

Selle Teenuse eesmärk ei ole e-maile saada, lugeda ega saata. Teenust kasutades kinnitate, et olete üle 18 aasta vana ja kasutate Teenust eraisikuna. Te pääsete Teenusele ligi uuendatud kolmanda osapoole e-maili programmi/rakenduse kaudu, mis toetab IMAP/SMTP uusimat versiooni, või saate meie veebimeili kasutada veebilehitseja abil. Üritame muuta Teenuse kättesaadavaks kõige sagedamini kasutatavate operatsioonisüsteemide, e-maili programmide/rakenduste ja veebilehitsejate kõige uusimate versioonide kaudu. Me soovitame oma seadmed ja süsteemid ajakohased hoida, sest see parandab tavaliselt Teenuse kättesaadavust ja turvalisust.

Teie postkasti olemasolevat salvestusruumi kuvatakse veebimeilis. Kui postkast on täis, ei pruugi sissetulevaid ja väljaminevaid e-maile kohale toimetada.

Kui saadate e-maile e-maili programmi või rakenduse kaudu (näiteks Outlook), peate enne kasutajanimega sisse logima (teie e-maili aadress) ja parool. E-mailid, mida üritatakse saata sisse logimata, ei pruugi kohale jõuda.

Palun pange tähele, et kui kasutate kolmandate osapoolte rakendusi (näiteks mobiilirakendus või arvutiprogramm) ning seadmeid (näiteks arvuti või telefon), siis omal vastutusel ning me pole vastutavad ühegi käitumise, funktsiooni ega sisu eest sellises kolmanda osapoole rakenduses ja seadmetes. Palun pange ka tähele, et kolmanda osapoole rakendustel ja seadmetel võivad olla oma kasutustingimused ja privaatsuspoliitika, mida peate järgima.

Innustame teid kontrollima regulaarselt kõiki kaustu, kaasa arvatud „Prügikast“ ja „Rämpspost“, et ükski e-mail poleks juhuslikult valesse kausta sattunud. Kustutatud ja soovimatu sisuga (näiteks „Rämpspost“) kaustades olevad e-mailid võidakse ilma hoiatuseta püsivalt kustutada.

Me ei ole vastutavad mistahes toodete/teenuste eest, mida e-maili aadressiga kui kontaktaadressina Teenuses kasutate või ostate.

Te olete täielikult vastutavad kõigi Teenuse e-maili kontoga saadetud sõnumite eest. Teenust ei tohi kasutada järgneva jaoks:

  • Seadusega keelatud tegevusteks
  • Ebaseadusliku, autoriõigusi rikkuva sisu saatmiseks või hoiustamiseks, mida sellise sisu, mida võidakse pidada kahjulikuks, ähvardavaks, vägivaldseks, ahistavaks, petturlikuks või teise inimese privaatsust rikkuvaks
  • Viiruste või muu pahavara saatmiseks
  • Spämmi / rämpsposti või ahelkirjade saatmiseks, mida saaja pole eelnevalt selgelt aktsepteerinud ning mida tema tegevus pole esile kutsunud
  • E-mailide saatmiseks, mis tunduvat olevat kellegi teise saadetud
  • Segada ega katkestada Teenuse või muude seotud teenuste või võrgustike tööd

Ettevõte ei saa garanteerida, et Teenusest või sinna saadetud e-mailid jõuavad adressaadi või määratud saajani.

Te olete vastutav olulise info kohta, näiteks e-mailid ja kontaktandmed, koopiate hoidmise eest. Me püüame garanteerida, et meie serverites hoiustatud info on turvaliselt hoitud ja kolmandatele osapooltele kättesaamatu. Aga me ei anna täielikku garantiid. Tavatingimustes on meie eesmärk teie postkasti varundada vähemalt 14 päeva ulatuses tagasiulatuvalt.

Te olete vastutav turvalise parooli kasutamise eest e-maili kontol. Teenuse parool peaks olema unikaalne ning olema piisava pikkuse, sisu ja erinevat tüüpi märkidega, et seda oleks keeruline ära arvata. Te ei tohiks kasutada kunagi e-mailis parooli, mis on sama või sarnane parooliga, mida mujal kasutate. TE ei tohiks kunagi jagada oma parooli kolmanda osapoolega, olgu see ettevõte või isik. Kui kahtlustate, et parool on kellelegi teatavaks saanud, peate selle kohe välja vahetama. Seda saab teha veebimeilis, klikkides „Sätted“ ja siis „Parool“.

Te olete vastutav oma Teenuse postkasti kontrollimise eest oluliste sõnumite osas meilt vähemalt kord nädalas, sest kasutame seda e-maili aadressi olulisteks suhtlusteks.

Te nõustute, et Ettevõte võib kasutada ja muuta teie postkastis või e-maili kontol olevat infot, kui see tundub oluline Teenuse, Ettevõtte, meie klientide või teiste kasutajate kaitsmiseks kahjude või kaotuste eest. Üks selline näide võib olla kahjuliku e-maili eemaldamine, mis on saadetud teie postkasti ilma meie rämpsposti filtri sekkumiseta.

Kui te saate infot Ettevõtte või teiste kasutajate kohta, mis polnud teile mõeldud, olete kohustatud sellise info kustutama ja meid koheselt teavitama. Mistahes üritus meie võrgule, serveritele või süsteemidele volitamata ligi pääseda on keelatud.

Meie teenuste stabiilsuse ja ligipääsetavuse tagamiseks on Teenusel teatud kasutuspiirangud. Näiteks rakendub see saadetavate e-mailide arvule ning milliselt IP-aadressilt sisse logitakse.

4. Tellimus

Teenus on tasuline e-maili teenus ning teil peab Teenusele ligipääsuks olema aktiivne tellimus. Te leiate praeguse hinna „Minu konto“ alt veebimeilist. Mistahes hinnamuudatustest teavitatakse eelnevalt teie e-maili teel teie Teenuse e-maili aadressil.

Te olete vastutav makseinfo uuendamise eest ning peate kindlustama, et Teenuse kasutamiseks mõeldud maksed kinnitatakse. Tellimus tasutakse eelnevalt ja uuendatakse automaatselt, kui te tellimust ei tühista.

Tellimuses muudatuste tegemiseks peate logima arvutis veebimeili ja klikkima „Minu konto“.

Te saate oma tellimuse deaktiveerida/tühistada mistahes ajahetkel, minnes „Minu konto“. Seda peab tegema vähemalt 3 päeva enne praeguse tellimusperioodi lõppu. Kui oma tellimuse tühistate, siis suletakse teie e-maili konto pärast ettemakstud perioodi lõppu.

Aktiivse tellimuse puudumine või ebaedukat uuendamist/makset peetakse tellimuse tühistamiseks. Pärast aegumiskuupäeva suletakse e-maili konto ning Teenust ei ole enam võimalik kasutada, kaasa arvatud automaatseid vastuseid. Me ei paku e-mailide edastamist.

90 päeva pärast e-maili konto sulgemist kustutatakse püsivalt e-maili konto ja postkast, kaasa arvatud e-mailid ja muu postkastis sisalduv info. Palun pange tähele, et postkasti varundused jäävad serveritesse kuni 60 päevaks pärast kustutamist. Te võite paluda kiiremat eemaldamist võttes kõne all oleva e-mailiga ühendust meie tugitiimiga enne, kui konto sulgetakse. Pärast seda ei ole võimalik postkasti sisu taastada.

5 aastat pärast e-maili konto sulgemist on võimalik (kellel tahes) luua uus e-maili konto sama kasutajanime/e-maili aadressiga. 5-aastase karantiiniperioodi jooksul pole see võimalik.

Pärast e-maili konto sulgemist peatatakse ka muud aadressid.

5. Privaatsusteatis

Meie teenuseid kasutades nõustute ka meie Privaatsusteatisega.

6. Piiratud vastutus ja kohustused

Te mõistate ja nõustute, et Teenust pakutakse „nagu see on“ ning „nagu see saadaval on“, ilma eraldi väljendatud või rakendatud garantiita ning te nõustute Ettevõtet mitte vastutavaks pidama ega otsima kompensatsiooni a) mistahes kadude või kahjude eest (kaasa arvatud kaudsed, juhuslikud, erilised, karistatavad ja kahjutasulised); b) kasutuse kaotamise eest; c) andmete kao eest; d) ettevõtte või tulude kaotamise eest; või e) seadmele tekkinud kahju eest; selline olukord võib kerkida Teenusest tuleneva vea tõttu või Teenuse kasutamisest tingituna.

Ettevõte ei garanteeri Teenuse kättesaadavust ega usaldusväärsust ega postkastis sisalduvate andmete hoiustamise turvalisust.

Me ei garanteeri, et Teenus on pahavarast või muudest kahjulikest komponentidest vaba ega võta vastutust mistahes kolmandate osapoolte rakenduste või seadmete eest, mida kasutati Teenusele ligipääsuks.

Veelgi enam, te ei pea Ettevõtet vastutavaks ega otsi kahjutasu andmete eest, mis said avalikuks või avaldati turvatõrke tõttu.

Mistahes Teenusega seotud nõuete vastutus ei tohi ületada teie poolt Ettevõttele tasutud summat viimase kõne all oleva 12 kuu jooksul.

Võime teha Teenuses parandusi ja muudatusi mistahes ajahetkel ilma sellest eelnevalt teavitamata. Ettevõte võib oma äranägemisel Teenuse peatada. Aga Teenuse plaanilisest täielikust peatamisest peab ette teatama vähemalt 30 päeva.

Mistahes väljaspool seda Lepingut antud nõuanded ega info ei tekita meie poolt mistahes garantiid.

Te nõustute, et ainus ja eranditu tegutsemisviis mistahes Teenusega seotud probleemidega, on Teenuse kasutamise lõpetamine ning tellimuse tühistamine.

See Leping kehtib seadusega lubatud täielikus võimalikus ulatuses ega mõjuta seadusest tulenevaid õiguseid.

7. Hüvitis

Te nõustute hüvitama ja hoidma Ettevõtet sõltumata mistahes kahjude, kahjustuste ja kulude eest (kaasa arvatud mõistlikud juristi tasud ja kulud), mis tekivad seoses: 1) Lepingu rikkumisega; 2) tegevusega, Teenuses või läbi selle; ja 3) mistahes teiepoolse seaduse või selle Lepingu punkti rikkumisega seoses.

8. Kogu leping, tõsidus ja tõlgendamine

Kui Lepingus pole muud moodi tähendatud või meie vahel selgesõnaliselt muud moodi kokku lepitud, sisalduvad Lepingus kõik teie ja Ettevõtte vahel kokku lepitud tingimused. Lepingul on ülemus mistahes eelmiste Teenuse kasutamisega seotud lepingute ees, olgu kirjalikud või suuliselt.

Kui mõni selle Lepingu sätetest osutub valeks või raakendamatuks, siis ei mõjuta selline avastus muude sätete valiidsust ega rakendatavust.

Mistahes Ettevõtte poolne ebaõnnestumine selle lepingu või selle mistahes sätete rakendamisel ei tühista meie õigust seda teha.

9. Määramine

Ettevõte võib selle Lepingu ja mistahes selle Lepingus sisalduvad õigused osana või tervikuna määrata ning Ettevõte võib delegeerida mistahes selle Lepingulisi kohustusi. Teie ei tohi seda Lepingut terviku ega osana määrata ega anda sellest Lepingust tulenevaid õiguseid mistahes kolmandale osapoolele.

10. Ühishagist loobumine

Kus kohalduva seadusega lubatud nõustute teie ja Ettevõte, et kumbki osapool võib teise vastu nõudeid esitada ainult teie või selle individuaalsete võimete osas ning mitte hagi või ühishagina mistahes väidetavas kollektiivses või esinduslikus tegevuses. Kui teie ja Ettevõte mõlemad sellega nõus pole, siis ei tohi vahekohtunik ega kohtunik konsolideerida enam kui ühe isiku nõudeid ega muud moodi juhatada mis tahes vormis esindus- või grupimenetlust.

11. Kohaldatav õigus / kohtuorgan

Kui kohustusliku seaduse või muu jurisdiktsiooniga pole teisiti ette nähtud, siis allub see Leping (ja muud mittelepingulised Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused/nõuded) Norra seadusele ning Norra kohtutele peab jääma (kohalduva seaduse võimalikus määras) eranditu jurisdiktsioon mistahes selle Lepingu või Teenusega seotud vaidluse lahendamiseks. Hooneks on Oslo piirkonnakohus.

Kui muu jurisdiktsiooni kohustusliku seadusega pole ette nähtud teisiti, siis ei puuduta kohalduv seadus seaduspõhimõtete valikuid ega konflikte.

Kui teil on selle Lepingu kohta mistahes küsimusi, siis võtke meiega julgelt ühendust.

Uuendatud: 11. aprill 2023